Verander Manager

Verander Manager

We leven in een steeds sneller veranderende wereld. Oude patronen en verwachtingen zijn niet meer toereikend als voorbereiding op de toekomst. Nieuwe kennis, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe vraagstukken vragen andere innovatieve antwoorden.

Veranderen is vaak een uitdagend proces. Het opgeven van bekende structuren roept vaak weerstand op. Onzekerheid over het behoud of invulling van je functie, het aanleren van nieuwe procedures, loslaten van gewoonten en tradities kan nieuwe ontwikkelingen in de weg staan.

Ik ben in staat snel te zien en te doorgronden waar medewerkers staan, weerstand weg te nemen, een gezamenlijke visie en doel te formuleren, en belemmeringen in het werkproces weg te nemen of om te buigen.

Hierbij vind ik het belangrijk om het eigenaarschap van de verandering zo veel mogelijk bij de medewerkers te beleggen. Hén faciliteren en ondersteunen bij het zoeken en vinden van nieuwe structuren die passen bij de nieuwe uitdagingen. Hiermee worden de veranderingen geborgd in de organisatie. Bovendien krijgen medewerkers vertrouwen in hun eigen vaardigheden en mogelijkheden om nieuwe uitdagingen met succes aan te gaan.

Ook ben ik als interim-bestuurder en interim-manager beschikbaar om tijdelijk de continuiteit en het voortbestaan van de organisatie te waarborgen.

We leven in een steeds sneller veranderende wereld. Oude patronen en verwachtingen zijn niet meer toereikend als voorbereiding op de toekomst. Nieuwe kennis, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe vraagstukken vragen andere innovatieve antwoorden.

Veranderen is vaak een uitdagend proces. Het opgeven van bekende structuren roept vaak weerstand op. Onzekerheid over het behoud of invulling van je functie, het aanleren van nieuwe procedures, loslaten van gewoonten en tradities kan nieuwe ontwikkelingen in de weg staan.

Ik ben in staat snel te zien en te doorgronden waar medewerkers staan, weerstand weg te nemen, een gezamenlijke visie en doel te formuleren, en belemmeringen in het werkproces weg te nemen of om te buigen.

Hierbij vind ik het belangrijk om het eigenaarschap van de verandering zo veel mogelijk bij de medewerkers te beleggen. Hén faciliteren en ondersteunen bij het zoeken en vinden van nieuwe structuren die passen bij de nieuwe uitdagingen. Hiermee worden de veranderingen geborgd in de organisatie. Bovendien krijgen medewerkers vertrouwen in hun eigen vaardigheden en mogelijkheden om nieuwe uitdagingen met succes aan te gaan.

Ook ben ik als interim-bestuurder en interim-manager beschikbaar om tijdelijk de continuiteit en het voortbestaan van de organisatie te waarborgen.